WAARMEE KUNNEN WIJ JE HELPEN

DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 


Onderzoek, behandeling en begeleiding van: 
Leerproblemen (lezen, spellen en rekenen) 
Articulatieproblemen 
Afwijkende mondgewoonten 
Spraak- en taalontwikkelingsproblemen 
Stemproblemen

Aanvullend: 
Studiebegeleiding 
Aandacht voor werkhoudingsproblemen 
Aandacht voor een correcte schrijfmotoriek 
Speciale aandacht voor het welbevinden van de persoon, het correct omgaan met de moeilijkheden en de algemene motivatie


HOE GAAN WIJ TE WERK

WERKWIJZE

Via mail of telefonisch contact wordt er een eerste probleemschets gemaakt. Wij stellen enkele verdiepende vragen die we nodig hebben om ons eerste kennismakingsgesprek op de praktijk voor te bereiden.


Op dit eerste kennismakingsgesprek gaan we dieper in op  de moeilijkheden die u of uw kind ervaren zodat er een duidelijke probleemschets kan gemaakt worden. Wij geven u graag wat meer uitleg over de te volgen procedure waar er eventueel kan aanspraak gemaakt worden op terugbetaling door de mutualiteit. Op dit eerste gesprek neemt u best 2 kleefbriefjes van de mutualiteit mee.


Indien dit nog niet gebeurde, kan u na dit gesprek langsgaan bij de arts voor een voorschrift voor onderzoek.


Eens u dit voorschrift in handen heeft, kunnen we starten met de testafname.


Na de testafname houden we een online adviesgesprek op maat. Tijdens dit gesprek worden de moeilijkheden en talenten besproken, wordt er gekeken hoe wij u of uw kind kunnen helpen en beslissen we samen hoe we aan de slag gaan.Alle logopedisten werkzaam te Lieselogo zijn conventioneerde logopedisten, dit wil zeggen dat wij de tarieven hanteren die het RIZIV oplegt. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling, zal u 75 procent terugbetaling genieten. Wat de voorwaarden zijn voor deze terugbetaling zal uw logopedist u met plezier uitleggen.

Hierboven vindt u de tarieven terug.